TOKSVÆRD BADMINTON KLUB AFHOLDER GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 29. april 2024 kl. 18,15 I TOKSVÆRD HALLEN

Dagsorden:

1. valg af dirigent & stemmetællere

2. Beretning

3. Regnskab & Budget

4.   Indkomne forslag.

Valg:

Leif Petersen villig til genvalg 2 år

Jakob Kock villig til genvalg 2 år

Helle Stougaard villig til genvalg 2 år

Suppleant John Jakobsen villig til Genvalg 1 år

Revisor Ulla Jensen villig til Genvalg 2 År

6. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen er der Ost/Pølsebord & et glas vin/øl
EVT. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Bestyrelsen.